Nové zpracování svačinek a úprava ceny stravného

Jelikož se nám podařilo dohodnout zpracování svačinového jídelníčku s nutriční specialistkou Mgr. Hanou Holišovou (https://www.nutri2fit.cz/), současně nás zastihla zpráva o zdražení od dodavatele obědů pro Vaše děti od 1. 4. 2019 a od spuštění provozu máme cenu stravy bohužel mírně podhodnocenou, rozhodli jsme se upravit ceny stravného od 1. 4. 2019 následovně:

Cena oběda +4Kč (původně 26Kč)

Cena každé ze svačinek +4Kč (původně 6Kč)

Celkem cena stravného na celý den tedy +12Kč (původně 38Kč)

Věříme, že toto navýšení pro Vás nebude nijak zásadním a oceníte změnu u svačinek, které se jistě posunou o kus dále nejen v pestrosti. Vážíme si Vaší přízně a věrnosti. Nadále se snažíme dělat pro spokojenost Vašich dětí co je v našich silách.

První 2 měsíce provozu

Slavnostní zahájení provozu školky
Už jsme skoro 2 měsíce v provozu a to si zaslouží určitě článek o tom, co všechno jsme již stihli. 1.7. 2018 proběhlo slavnostní otevření školky, kdy byla možnost prohlédnout si prostory školky a venkovní herní prvky na naší zahradě. Děkuji za hezká slova a že vás přišlo tolik.

Provoz školky
Od 2.7. 2018 začal běžný provoz školky. Během dvou měsíců jsme stihli malovat, zpívat, tančit, učit se anglicky, vařit, sázet. Byli jsme také na pár výletech po okolí a to na myslivecké chatě, lyžařské chatě, psíčkárně a na závěr prázdnin chystáme výlet za koňmi do Žiliny u Nového Jičína. Během léta také často zůstávali rodiče spolu s dětmi na pár hodin ve školce, aby tak usnadnili jejich adaptaci a děti se cítili ve školce bezpečně.

Provoz od září
Od září máme ještě ve školce pár volných míst, stále platí, že můžete využívá osobních konzultací a dozvědět se tak vše o naší školce, či prožít ve školce společně s námi.

Těšíme se na Vás
tým školky Orlíček

Principy pedagogiky Marie Montessori

Marie Montessori byla vynikající pozorovatelkou dětí a svou metodu začala rozvíjet především na základě vlastního sledování.

 

Tvrdila, že neobjevila metodu, ale pouze sílu v dětech, která je vede k tvořivosti a tím ovlivňuje jejich chování. Marie Montessori vycházela z důvěry ve schopnosti dětí, vůli se rozvíjet a stávat se „dospělými“.

V pedagogice Montessori jsou oproti tomu děti méně vedeny, ale více pedagogy podporovány v rozvíjení vlastního potenciálu a v nalezení své vlastní cesty k rozvíjení nejen inteligence a schopností, ale i umění spolupracovat a pomoci druhým.

 

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Toto je jedna z hlavních zásad Marie Montessori – dát dítěti dostatek času a prostoru, aby se rozhodlo samo, které činnosti se chce věnovat a jak dlouho ji chce dělat. Učitel musí ale být neustále nablízku, musí dítě správně motivovat a ukázat mu, jak se s pomůckou pracuje. Pokud si dítě neví rady, pomůže mu a ukáže co dál, jinak se ale do činnosti dítěte nevměšuje a nechá mu dostatečný prostor pro jeho práci, která spočívá v potřebě se něco nového naučit.

 

Dítě je tvůrce sebe sama

Každé dítě je jedinečná osobnost, svou senzitivní fázi pro určitý druh učení má každý v jiné době, proto je třeba respektovat individualitu dítěte, dítě si samo určuje, která činnost ho v jaké fázi vývoje zajímá.

 

S tímto souvisí další zásada – Respektování senzitivní fáze

Senzitivní fáze je období, kdy je dítě naladěno pro získání určitých dovedností, učí se samo a bez velké námahy. V tomto období jsou poznatky trvalé – dítě se učí pro další život, nejen pro danou chvíli. Pokud se senzitivní fáze nevyužije, dítě se může danou věc naučit později, ale s vynaložením daleko většího úsilí.

 

„Ruka je nástroj ducha“

Neboli „Od uchopení k pochopení“, toto je další klíčová zásada výchovného působení podle Montessori pedagogiky. Dítě si musí vše napřed „osahat“, aby správně a trvale pochopilo logiku a souvislosti. Bez rozvíjení smyslů je učení mělké, a to co se dítě naučilo, snadno zapomíná.

 

Svobodná volba práce

Dítě si samo vybírá kdy, kde a s kým bude pracovat, má svobodu výběru a rozhodování, ale zároveň odpovědnost – to, že si samo pomůcku vybere je jen jeho rozhodnutí, ale práci s ní by mělo dítě dokončit a poté pomůcku uklidit na své místo.

 

Připravené prostředí

Jde o uspořádání prostředí třídy, pomůcek a materiálu pro samostatnou práci dítěte. Prostředí musí být připraveno tak, aby umožnilo dítěti samostatné osvojování poznatků, musí podněcovat a povzbuzovat k aktivitě, k dosažení stále vyšší úrovně zájmů. Marie Montessori jako vynikající matematička sama vymyslela soubor pomůcek, které se při práci podle její metody používají dodnes. Tyto pomůcky pomáhají dítěti pochopit matematické a jazykové problémy pomocí smyslů, rozvíjejí dítě po všech stránkách. Pomůcky jsou zásadně z přírodních materiálů.

 

Polarizace pozornosti

Jde o schopnost dítěte intenzivně a dlouhodobě se soustředit na práci. Skládá se ze 3 fází – hledání (dítě hledá, vypadá roztěkané), velká práce (dítě našlo co ho zaujalo a pracuje), nasycení (dítě dokončí práci, uklidí, je spokojené a klidné). Dítě je třeba vést k polarizaci pozornosti prostřednictvím cvičení praktického života, dítě „normalizovat“ (zklidnit). Učitel dítě vede ke koncentraci pozornosti, sebekontrole a rozvoji jemné motoriky.

Dalšími zásadami Montessori pedagogiky je věková přiměřenost (pomůcky přiměřené věku, komunikace s dítětem na jeho úrovni), práce ve věkově rozdílných skupinách (děti si vzájemně pomáhají, učí se od sebe), dále celostní učení (jednota tělesného a duševního potenciálu, vše probíhá v logických souvislostech), práce s chybou (chyby mají svůj smysl, z chyby se můžeme poučit). Všechny Montessori pomůcky mají v sobě zabudovanou zpětnou vazbu – kdo s nimi pracuje, může si svou chybu objevit sám.

 

První dva měsíce provozu

Slavnostní zahájení provozu školky

Už jsme skoro 2 měsíce v provozu a to si určitě zaslouží, abychom sepsali, co všechno jsme již stihli. 1.7. 2018 proběhlo slavnostní otevření školky, kdy byla možnost prohlédnout si prostory školky a venkovní herní prvky na naší zahradě. Děkujeme za hezká slova a že vás přišlo tolik!

Provoz školky

Od 2.7. 2018 začal běžný provoz školky. Během dvou měsíců jsme stihli malovat, zpívat, tančit, učit se anglicky, vařit či sázet. Byli jsme také na pár výletech po okolí a to na myslivecké chatě, lyžařské chatě, psíčkárně a na závěr prázdnin chystáme výlet za koníky do Žiliny u Nového Jičína. Během léta také často zůstávali rodiče spolu s dětmi na pár hodin ve školce, aby usnadnili jejich adaptaci a děti se cítily ve školce bezpečně.

Provoz od září

Od září máme ještě ve školce pár volných míst, stále platí, že můžete využít osobních konzultací a dozvědět se tak vše o naší školce, či prožít den ve školce společně s námi.

 

Neváhejte se ozvat:

+420 721 527 093

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Těšíme se na Vás!


Tým Školky Orlíček Veřovice

Jak jsme na tom?

Do začátku provozu zbývají 4 měsíce a tak bychom Vás rádi informovali o tom, jak to nyní vše vypadá. Mrazy povolují a tak práce mohou bez problémů pokračovat.

V současné době již řešíme interiér – prostory určeny pro provoz školky budou již brzy hotovy a směle můžeme začít s vybavováním školky. Vše by mělo být hotovo maximálně do konce května.

A teď jedna důležitá informace pro všechny děti a jejich rodiče. Adaptace dětí na školku je velmi důležitá. Tomuto také přikládáme velký důraz, a proto chceme nechat červen jako „den otevřených dveří“ – kdy si rodiče mohou přijít s dětmi do školky „jen tak pobýt“, aby si děti zvykly na nové prostředí a učitele. Tato akce poběží celý červen – 2-3 dny v týdnu dle zájmu rodičů a je samozřejmě zdarma

Už se na Vás všechny moc těšíme.

Free Joomla! template by Age Themes

Tyto stránky používají soubory cookie a skript ve Vašem prohlížeči k analýze návštěvnosti. Používáním stránek s tímto vyjadřujete souhlas.